Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vánoce jsou tady, přijměte několik užitečných rad od hasičů

04.12. 09:23 - Redakce

Vánoční svátky patří z pohledu hasičů k těm klidnějším obdobím roku, přesto i v tomto svátečním období musí  jednotky požární ochrany vyjíždět  k požárům, dopravním nehodám nebo  jiným mimořádným událostem, na kterých se mnohdy podílí lidská neopatrnost či neznalost.

Připomeňme si loňské vánoce.  Během devíti dní na přelomu let 2007/2008 (24.12. 2007 - 1.1. 2008)  evidovali hasiči  celkem 651 požárů, což je stejný počet jako rok předtím a v kontextu posledního období velmi nadprůměrný počet (2005/2006 - 450, 2004/2005 - 567). Požáry během těchto devíti dní  způsobily smrt pěti lidí, zranění 43 dalších a majetkové škody ve výši 50,1 mil. Kč. Hasiči se navíc o mnoha drobnějších požárech ani nedozvědí, protože je lidé dokáží rychle zlikvidovat sami.

Ve dnech 24. - 25. prosince 2007 zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči u celkem 396 mimořádných událostí, což je přibližně o čtvrtinu méně než je celoroční průměr. Jednotky požární ochrany během těchto dvou dnů likvidovaly 138 požárů, 82 dopravních nehod, 18 úniků nebezpečných látek, ve 137 případech se jednalo o technické zásahy (např. odstranění překážky z komunikace, vyproštění lidí, záchrana zvířat apod.), 18krát vyjely jednotky požární ochrany kvůli planému poplachu zbytečně.  

Nejčastější příčinou vzniku požárů o vánocích je bohužel lidská nedbalost - kouření (loni 21 požárů), používání otevřeného ohně (16 požárů), nesprávná obsluha apod. (42 požárů). Typickými vánočními požáry jsou ty způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami (hl. na adventních věncích) nebo prskavkami, při nichž často hoří adventní věnce, ubrusy, koberce, záclony apod. Kvůli zvýšené intenzitě činnosti v kuchyních při přípravách svátečních pokrmů se pak každý rok množí případy vznícení potravin při vaření. V období vánoc hoří nejčastěji odpady v popelnicích či kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech. Požáry samotných vánočních stromků v posledních letech téměř vymizely - vloni byl o vánočních svátcích zaznamenán  jeden případ, evidovány byly ale i čtyři případy vznícení od zábavné pyrotechniky a 10 požárů osobních automobilů. 

Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních svátků a oslavy konce roku a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví či škodám na majetku, přijměte  několik rad a varování od Hasičského záchranného sboru ČR. 

Naše domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály, jako jsou koberce, čalounění, záclony. Požáry v bytech se pak rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody, nehledě na ohrožení životů a zdraví. Proto i o vánocích musíme maximálně opatrně zacházet se všemi zdroji otevřeného ohně.

1) POZOR NA SVÍČKY A PRSKAVKY

V roce 2007 hasiči během tří vánočních svátků zaznamenali pět požárů od hořících svíček,  při nichž hořely zejména adventní věnečky, ubrusy, záclony, podlahoviny a další hořlaviny převážně pak v domácnostech. Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskavka  je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo  zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8 -10 cm od plamene svíčky  teplota přesahuje 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které doma neopatrně necháte v blízkosti hořící svíčky.

Zapálenou svíčku nelze proto položit kamkoli a na cokoli. Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem apod.). Svíčky umísťujte  v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.

Zapálené svíčky, ať již umístěné na vánočním stromku, adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár. Příkladem může být požár bytu, ke kterému nedávno (24.11.2008) vyjížděli hasiči v Plzni. Žena postavila zapálenou svíčku na televizor a nechala ji bez dozoru. Po krátké době se zařízení bytu ocitlo v plamenech. Požár se podařilo uhasit před příjezdem jednotky a hasiči zlikvidovali jen malá ohniska po požáru. Z místa události ale musely být odvezeny k ošetření dvě osoby, které se nadýchaly zplodin. Škoda po požáru byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun.

Pod stálou kontrolou by měla být i zapálená  vonná aromalampa, u které hrozí  vyhřeznutí hořlavin přímo na podložku.

Dávejte pozor na děti, aby si bez dozoru nehrály se svíčkou nebo prskavkou.

Pamatujte, že adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou podložkou bránící kontaktu s věncem, jsou určeny jen k dekoraci a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám pak věnec vzplane, je velké. Na trhu se již v minulosti objevily  adventní věnce, které byly z hlediska vzniku požáru velice nebezpečné. Byly totiž vyrobeny ze suchých  dřevěných pilin, na nichž  byly bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené  svíčky. Tyto typy věnců jsou určeny jen pro dekoraci, ne pro zapálení.

Pamatujte, že každý prodávaný výrobek musí být opatřen návodem použití, kde se lze dozvědět jak s předmětem bezpečně zacházet a jak ho správně používat. 

Také svíčky, které použijeme na rozsvícení vánočního stromku, musí být opatřeny nehořlavou podložkou, která zachycuje žhavý vosk a brání přímému styku svíce s jehličím. Svíčky by měly být na stromku umístěny stabilně, aby se nepřekotily a aby se svými plamínky příliš neblížily jehličí. Vánoční stromek, na kterém hoří klasické svíčky nebo petardy, by měl být neustále  pod dozorem.   Samozřejmostí je uchycení stromku do stabilního držáku, aby nedošlo k jeho převrácení.

Požáry vánočních stromků se však v posledních letech objevují spíše ojediněle, protože většina domácností  již dnes využívá spíše elektrické žárovkové svíčky. I u nich bychom  měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a s příslušnými certifikáty.   Hasiči evidují případy, kdy kvůli elektrickému zkratu i elektrické svíčky dokázaly zapálit stromek.

Zkušenosti ukazují, že  k požárům vánočních stromků dochází paradoxně spíše v prvních dnech nového roku, kdy si například děti na stromku zapálí třeba prskavku nebo petardu a proschlé jehličí snadno chytne, popř. po jejím dohoření spadnou žhavé části na koberec či jiný kus nábytku a dojde k požáru.

3) POZOR PŘI VAŘENÍ  A VYTÁPĚNÍ

Vánoce jsou také obdobím pečení a vaření. V roce 2007 byly během tří vánočních svátků evidovány tři požáry od vznícení potravin při vaření. Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujte, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k popálení nezkušeného „hasiče." Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, tak je nejlepší pánev zakrýt pokličkou a oheň tak udusit, posloužit k tomu může i hasicí rouška. Než ale začnete požár hasit, jako první vypněte přívod energie (plyn, elektřinu).

Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká také kvůli neopatrnému  zacházení s topidly a nedbalosti v péči o komíny. Během tří vánočních svátků (24.12. - 26.12.) v roce 2007 od topidel a komínů hořelo v obytných domech 16x. Užívejte  výhradně topiva pro dané topidlo určené,  nezapalujte   pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzínu) a netopte  např. odpady, plasty apod. Neumísťujte  do blízkosti topidel žádné hořlavé látky  - žhavé částice odlétající z topidla mohou velice snadno zapálit dřevo či papír uskladněný v blízkosti kamen. Komíny si nechte pravidelně čistit a kontrolovat. Popel ukládejte na bezpečné místo.   

4) POZOR NA PYROTECHNIKU

Na konci roku však nehrozí jen svíčky nebo prskavky, během Vánoc se již prodává zábavní pyrotechnika a lidé „zbrojí" na oslavy příchodu nového roku. Prodejci by však měli při jejich prodeji a uskladňování dodržovat základní bezpečnostní pravidla, aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu nebo jinému ohrožení.  Prodej  zábavné pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb. ze dne
16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

Pokud využíváte vánočních svátků pro úklid své domácnosti, nezapomeňte na věci uložené na balkoně. Během oslav konce roku může zbloudilá petarda nebo jiný kus zábavní pyrotechniky tyto věci snadno zapálit.   CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU?

Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek.

Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte hasící přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) apod., dávejte si přitom pozor, aby vám oheň nezaterasil únikovou cestu. Pozor na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny. Pokud dojde např. k požáru vánočního stromku s elektrickými svíčkami, musí se nejprve vypnout proud a teprve pak lze hasit. A pamatujte, zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou  ani pěnovým hasicím přístrojem. 

•-          Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat  za každou cenu sami.

•-          Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím  tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte,  co se stalo, kde k tomu  došlo, zmiňte také důležité okolnosti které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky. 

•-          Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým a nemohoucím osobám). 

•-          Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník).

•-          Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím hasičům.

  

Počty a následky požárů v období 24.12.- 1.1. celkem

 

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

POŽÁRY

[počet]

 

474

 

542

 

461

 

460

 

365

 

390

 

503

 

567

 

450

 

651

 

651

ŠKODA

[mil. Kč ]

 

24,8

 

21,2

 

75,0

 

214,4

 

38,4

 

22,4

 

30,7

 

32,3

 

53,0

 

43,0

 

50,1

USMRCENO

[počet]

 

7

 

3

 

5

 

0

 

8

 

4

 

3

 

4

 

4

 

6

 

5

ZRANĚNO

[počet]

 

14

 

24

 

36

 

29

 

25

 

29

 

21

 

28

 

27

 

47

 

43

ZACHRÁNĚNÉ

A EVAK.OSOBY

[počet]

 

 

 

145

 

 

 

102

 

 

 

160

 

 

 

79

 

 

 

48

 

 

 

44

 

 

 

28

 

 

 

10

 

 

 

77

 

 

 

150

 

 

 

188

UCHRÁNĚNÉ

HODNOTY

[mil. Kč ]

 

 

120,0

 

 

69,7

 

 

212,7

 

 

216,6

 

 

116,2

 

 

136,2

 

 

127,5

 

 

185,0

 

 

280,0

 

 

102,0

 

 

142,3

 

Počty a následky požárů na Štědrý den

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

POŽÁRY

[počet]

 

48

 

35

 

38

 

73

 

39

 

37

 

57

 

44

 

52

 

41

 

70

ŠKODA

[mil. Kč ]

 

2,5

 

0,4

 

7,4

 

2,9

 

14,9

 

 

1,8

 

2,6

 

11,5

 

5,5

 

3,0

 

3,4

USMRCENO

[počet]

 

1

 

-

 

2

 

0

 

1

 

1

 

3

 

1

 

1

 

1

 

0

ZRANĚNO

[počet]

 

2

 

1

 

7

 

5

 

2

 

1

 

3

 

3

 

6

 

14

 

3

 

 

Počet požárů stromečků a vznícení od prskavek, svíček a vánoční pyrotechniky o vánočních svátcích 24.12. - 26.12.

Počet /rok

  

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Požár stromečků

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

Ostatní požáry od adventních či vonných svíček, prskavek a vánoční pyrotechniky

2

10

19

32

24

13

8

11

10

8

8

 

Výčet nejčastějších příčin požárů v období 24.12.-1.1.

P Ř Í Č I N A

97/8

98/9

99/0

00/1

01/2

02/3

03/4

04/5

05/6

06/7

07/8

 Nedbalost dospělých

155

140

82

78

66

68

77

67

62

98

101

Z toho:  - kouření

23

9

7

24

11

6

18

17

8

16

21

- používání otevřeného ohně

40

39

25

24

25

26

24

17

18

21

16

-  nesprávná obsluha, omyl, zanedbání bezpečn. Předpisů

16

23

33

11

14

19

22

18

18

41

42

 Technická závada,včetně závad komínů a topidel

78

67

33

58

86

103

85

69

95

79

91

 Úmysl, žhářství

33

48

44

36

27

29

42

31

33

47

34

 Hra dětí s ohněm

23

20

5

7

6

7

11

9

6

7

5

Dále nedošetřováno

214

256

170

178

135

126

225

313

195

347

331

statistické údaje: pplk. Ing. Vladimír Vonásek


Hasičský záchranný sbor ČR všem přeje  klidný Advent a  aby jeho pomoc nepotřebovali.

 Ilustrační  foto:  internet

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru  ČR