Jdi na obsah Jdi na menu
 


Choceňské požáry v minulosti až do současných dnů a důležité zásahy našeho sboru.

13. 11. 2009

Málo je v Čechách měst, do kterých červený kohout tak často zavítal a v nichž tak krutě řádil, jako Choceň. Nacházel tu vždy dosti potravy, neboť, tak jako všude v menších městečkách, byly tu domky většinou dřevěné a kryté šindelem. V dějinách Chocně vine se téměř nepřetržitě jako červená nit zpráva za zprávou o požárech jednotlivých i hromadných, několikrát přímo katastrofálních. Poněvadž téměř v každém stavení chovali domácí zvířectvo, bylo po půdách dosti sena i slámy. Oheň se tehdy vykřesával a není divu, když se občas některá jiskérka stala příčinou velkého neštěstí. K tomu přispívalo topení dřívím, roštím a chvojím a také nedostatečné komíny. Domy měli také štíty do ulice a vzniklý požár snadno přeskočil na vedlejší střechu. O velmi důležitých událostech nebyly vždy zapisovány zprávy, ale o požárech jsou vedeny zápisy velmi často. Na první stránce staré pamětní knihy choceňské z roku 1732 se první zápisy týkají ohňů v Chocni.

Nejstarší je z roku 1524, kdy v neděli v den svaté Markéty udeřil hrom a zapálil domeček po nebožtíkovi Systovi. Další záznamy pokračují:

 

1588 – shořelo 22 domů do základů od „ rathouzu až po Marvánka „

1602 – vyšel oheň z horního mlýna, takže mimo Choceňku, Podskalí a Záměstí shořelo skoro

celé městečko, celkem 90 domů, k tomu kostel s farou, škola se špitálem i zvonicí

1643 – vyhořelo celkem 9 domů

1659 – vyhořelo celé městečko opět včetně kostela, zvony a fara, škola se špitálem a radnicí

1699 – vyhořela část zámku, jinak odolával, protože byl vystavěn částečně již z kamene

1725 – shořelo přes 30 domů, kostel i s farou do základů

1750 – 11. září vyhořel dům Jana Švásty následkem vypadnutí svíčky z držáku

1793 – vyhořely na Choceňku dva domy

1796 – shořely úplně dva domy v Dolní ulici a to č.181 a č.188

1818 – vypukl požár na náměstí v domě č.140 a vyhořelo 15 domů až do základů, zasáhl i

Dolní ulici a roh Záměstí

1829 – 29.srpna vznikl oheň v panské kovárně na Choceňku, rázem bylo vše v plamenech.

Na Choceňku vyhořelo 50 domků, oheň přeskočil přes řeku Orlici na Podskalí a šířil

se do ulice Široké/Jungmanovy/ a ohrožoval celé město.Celkem vyhořelo 96 domů,

včetně zámku, pivovaru, sladovny, vodárny a horního mlýna.Asi 150 rodin bylo bez

přístřeší a téměř bez všeho movitého majetku.

1835 – vyhořel hostinec na Záměstí

1847 – požár na Podskalí, vyhořely 3 domy

1848 – 27.března shořelo divadelním ochotníkům jejich divadlo/kulisy/, chlévy v Panském

domě a 5 okolních stodol

1858 – 23.června hořela dřevěná stodola na faře, oheň byl pravděpodobně založen.Požár byl

ale vydatně hašen, zničil jen stodolu,chlévy, kolnu a stavení Sýkorovo.

 

 • V dalších letech dochází ke zdokonalování hasičské výzbroje a tím je nebezpečí

požárů stále zmenšováno, jsou menšího rozsahu, a také došlo ke zřízení hasičského sboru.

1878 – byl požár většího rozsahu, kdy na Záměstí vyhořely 4 poslední domky

1879 – 27.září vyhořely na Podskalí opět 4 domky, zde již hasičský sbor zasahoval

1880 – v Chocni požár nebyl, sbor zasahoval v Brandýse n/O, Koldíně a Turovech

1882 – sbor zasahoval u požáru v Běstovicích, Brandýse n/O, ve mlýně na Korunce

1884 – 20.5. požár střechy budovy chudobince u kostela, 12.12. požár nádražní budovy

1886 –21.5.požár na Dvořisku, přes usilovnou práci padlo za obět 12 domků

 • 5.září požár ve mlýně pana Korába v Pelinách, budova vyhořela

1887 – sbor zasahoval 3.5. u požáru v Brandýse n/O kde shořelo 5 domků

 • 29.5. požár v Běstovicích, shořelo 8 domků

1889 – 14.3. vypukl požár v domku V.Krále u továrny, shořel i se sousedním domem

pí.Řehákové a chlévy p.Kopeckého

1894 – sbor poskytl pomoc při požáru v Kosoříně a Brandýse n/O

1895 – 23.ledna požár domku p.Josefa Pávka na Záměstí

1896 – dne 7.prosince večer vznikl požár v Panském domě v zahradě,úmyslně zapálena

sláma v tzv. „kulečníku“, díky včasnému zásahu nedošlo k rozšíření

 • 31.prosince vypukl požár na Choceňku, v ulici Svatojiřské v domku Josefa Dostála

1897 – požár vypukl ve 2 hodiny v noci 2.března v domku p.Matouška Na Bílé

1898 – dne 23.května pomoc při požáru v Horním Jelení

1899 – pomoc při požáru ve Vysokém Mýtě dne 30.září

1900 – 1.dubna požár domku Pavla Michalce na Zahradách

 • 13.června dopoledne pomáhal sbor při požáru v Plchovicích

1902 – požár stodoly knížecího velkostatku na Dvořisku dne 24.března

 • 16.dubna požár žel.vozů na zdejším nádraží, 2 vozy úplně zničeny

1904 – dne 26.dubna pomáhal sbor při požáru v Koldíně

 • 20.června vypukl v 10 hodin večer požár na stáji p.Josefa Zběhlíka, shořely

veškeré zásoby sena, ale za přispění nové parní stříkačky nedošlo k rozšíření

1905 – požár domku pana Josefa Kučery na Záměstí dne 8.září, zničena i stodola,

uhájeno stavení pana Kadrmase

 • téhož dne večer zasahoval sbor při požáru ve Lhotě Zářecké

1906 – dne 24. února pomáhal sbor při požáru v Nasavrkách

 • 9.srpna se zúčastnil požáru domku pana Prudiče v Běstovicích

 • dne 25.srpna udeřil blesk v noci do stodoly knížecího velkostatku v Běstovicích

sbor pomáhal v plném počtu,shořely veškeré zásoby obilí

1907 – dne 8.května hasil sbor požár lesa na Podhrádí

 • 9.června byl sbor volán k požáru udírny masa pana Mimry-řezníka, kde ohrožoval

sousedy

1909 – začínající požár stavení pana J.Šejnohy byl v zárodku uhašen

 • dne 23. září vyhořela stodola pana Golldmana v poli u trati od jiskry lokomotivy

 • dne 30.října vypukl požár na Podskalí v domku Fr.Vejrycha, dobrým zásahem

omezen požár pouze na dům

1911 – dne 27.června vznikl požár v truhlářské dílně p.Slavíka v domě továrníka Symona.

požár byl v krátké době uhašen

 • dne 10.července odpoledne začala chytat došková střecha domu Vincence Symona

na náměstí, jen rychlým zásahem sboru byl požár brzo uhašen, ohrožoval za silného větru okolní domy

 • 31.října pomáhal sbor při požáru ve Lhotě Zářecké

1912 – sbor volán dne 26.června k požáru ve Schejbalově pile, požár byl v zárodku uhašen

 • 10.října večer vypukl požár v přádelně firmy Robitschek, sbor nezasáhl, uhašeno

vlastním ochranným hasícím zařízením

1914 – sbor se zúčastnil požáru v továrně pana Kučery v Pelinách /bývalý Korábův mlýn/

1915 – dne 8.prosince vypukl večer požár ve mlýně p.Syrového a shořel i s veškerými

zásobami až do základu.Ze sousedních sborů nepřijel pro nedostatek členstva které

narukovalo do války ani jeden, přesto se podařilo omezit oheň je na hořící objekt,

okolní domky byly uchráněny.

1916 – požár 25.prosince v polské kolonii, díky rychlému zásahu brzy uhašen.

1917 – dne 3.srpna vypukl požár ve dřevníku v domě pana Nováka, krejčího na Záměstí,

byl před příjezdem sboru uhašen občany

1918 - dne 30.září zúčastnil se sbor požáru v Běstovicích, kde vyhořelo 6 usedlostí

1919 – sbor se zúčastnil požáru v Běstovicích, v domku pana Kadrmase na Záměstí a v

barákové kolonii polských uprchlíků

1920 – sbor zasahoval u požárů v Brandýse n/O, kde hořelo skladiště československých

drah, na Dvořisku kde hořela panská kůlna, uhasil v začátku požár v domku pana

Čížka v Újezdské ulici.

1923 – dne 11.září zasahoval sbor při požáru v bývalé polské kolonii „v Šičkách „

1924 – sbor se zúčastnil požáru domku pekaře pana Vorlíčka /vedle továrníka Mráze/ na

Záměstí

1925 – dne 19.května vyhořel až do základů dřevěný domek pana Jana Mimry na Záměstí

1926 – dne 25.srpna zasahoval sbor s novou automobilovou stříkačkou při požáru stodol

pana Klocklera ve Vysokém Mýtě

 • 28.září požár na pile pana Schejbala byl v zárodku uhašen

 • dne 5.listopadu se zúčastnil požáru v Chloumku

1927 – dne 28. srpna vypukl požár dřevěné budovy FDJT v bývalé polské kolonii, kde měli

možnost občané shlédnout výkony nové autostříkačky

1929 – 21.srpna sbor zasahoval na zdejším nádraží při požáru vagonu lnu

1930 – požár 1.května na pile Č.Kroulíka a u pana Provazníka v Újezdské ulici 30.října

1931 – 13.srpna hořela stodola u Zběhlíků na Záměstí

 • 25.září pomáhal sbor při hašení části Gotvaldovy továrny v Brandýse n/O

1932 – 24.května sbor zakročil při požáru u sedláře Pecháčka v Prokopské ulici

 • 27.září hořela stodola pana Pachty za bývalými polskými baráky

 • 25.prosince zasahoval sbor při požáru stavení pana A.Šedy v Běstovicích

1934 - dne 31.května sbor zakročil u požáru kůlen v bývalé polské kolonii

1937 – 24.října hořely dřevníky u č.p.405, které byly majetkem českosl.státních drah

1940 – 25.srpna požár domku na Choceňku

1941 – 10.května 33 členů sboru hasilo požár 5 vagonů slámy na trati Choceň-V.Mýto

 • 16.července zasahoval sbor při záchranných pracech po průtrži mračen, čerpání

vody v Úzké ulici, ze sklepů obchodní akademie a ze studny na Choceňku, která

byla znečištěna vodou z kanalizace

 • 15.listopadu vyjel sbor k požáru do Svatého Jiří, ale již nezasahoval

1942 – sbor se zúčastnil hašení požáru 10.srpna na Vrchovině

 • 31.prosince požáru v továrně firmy ing.J.Mráz

1943 – v tomto roce byl sbor volán k požáru lesa na Podhrádí a na Vinice u V.Mýta

1944 – 2.května zasahoval sbor při požáru havarovaného letadla na Srubech

 • 23.listopadu hašení sklepního požáru u obchodníka Vl.Šnajdra

 • 3.prosince zasahoval u požáru chaty v Hrádnikách

1945 – sbor byl volán k požáru truhlářského závodu p.Rouhy, na parní pilu Fr.Schejbala,

a k požáru dřevníku p.Fr.Morávka v č.p.272

1946 – 14.dubna vyjel sbor k požáru domu ve Vysokém Mýtě, ale nezasahoval

 • 26. dubna zasahoval při požáru lesa na Podhrádí

1947 – sbor zasahoval při požáru skladu dřeva stavitele Andrleho, dvakrát u firmy

Automobilové závody na Lhotách, při lesních požárech u Dvořiska a Újezda

1948 – 6.května zásah na trati Choceň-Brandýs n/O – požár vagonu s gumovými výrobky

 • 21.září pomáhal sbor při požáru velké usedlosti v Jehnědí

 • 6.října byl opět volán do Jehnědí, kde hořel hospodářský objekt

1949 – v únoru zásah na požár suché trávy podél trati na V.Mýto, hrozilo rozšíření do lesa

 • rovněž v únoru požár včelína u pana Jelínka

 • v březnu bytový požár v barákách firmy Konstruktiva

 • v červnu požár rozvodné desky a izolace v sanatoriu Dr.Staňka

 • v září požár zemědělské usedlosti na Podrážku

1950 – sbor pomáhal při požárech v Oucmanicích, Plchovicích a Bošíně

1951 – sbor zasáhl při požáru stohu ve Skořenicích, lesa na Podhradí, hospodářské budovy

na Vrchovině

1952 – v září požár v choceňském pivovaru, včasný zásah odvrátil nedozírné škody

-v říjnu volán sbor k požáru rolnické usedlosti v Zálší

1953 – v lednu požár kůlny v Plchovicích, stodola a výměnek byly zachráněny

 • v únoru bytový požár způsobený elektrickou dečkou u Vrátilů

 • v březnu požár lesní paseky na Podhrádí, a požár hosp.usedlosti na Srubech

 • v červenci zásah na požáru stodoly a chléva u Papáčků na Hemžích

 • v říjnu požár dřevené sušárny na Srubech

1954 – účast sboru na požárech dřevníku p.Šnajdra, požáru lesa u Prokopa a suché trávy

u JZD Na Křepčích

1957 – 16,18 a 19.června zásah při požáru lesa u trati směrem na Borohrádek

 • 24.června v noci za velké bouře a deště zasáhl sbor při požáru zemědělské

usedlosti ve Slatině

- 27.července zasáhl sbor při požáru v n.p.ČKD, 1 zaměstnanec smrtelně popálen

 • 30.prosince zúčastnil se sbor velkého požáru na Závrší u Koldína

1958 – 5.ledna požár v panském dvoře/ komunální služby/, v zárodku uhašen

 • v červnu zasáhl sbor při povodni v pivovaře, mlékárně i na jiných místech

 • 22.listopadu požár stohu na Újezdské silnici

1959 – v březnu 3 lesní požáry u Srubů a 1 lesní požár na Podrážku

 • v říjnu požár dřevěné garáže u Čížků na náměstí, bytový požár u Hromádků

1960 – 6,11 a 12.března vyjel sbor k menším lesním požárům od jisker lokomotivy

 • 22.března požár kůlny pana Půcholta na Újezdské ulici

 • 31.března požár travního porostu na Tocháčkově kopci

 • 3.dubna požár lesa na Dvořisku

1961 – požár střechy u p.Loskota na Ostrově, od vadného komína

 • v září požár v Kovovýrobě na náměstí, hořela kabina na stříkání barev

 • na trati Choceň-Týniště hořel vagon kyseliny sírové

 • v říjnu lesní požár při této trati, a požár starého dubu na „Skalách“

1962 - v dubnu zasáhl sbor 8 x při vznikajících požárech staré trávy a lesního porostu podél

trati ČSD, došlo také k menšímu požáru vagonu na nádraží

 • k pomoci jsme byli voláni k požárům v Koldíně,V.Mýtě, Brandýse n/O a ve Srubech

1963 – požár v n.p.Orličan , před příjezdem uhašen ručními hasícími přístroji zaměstnanci

- v dubnu zasáhl sbor 5 x při lesních požárech podél trati ČSD, jiskry od lokomotivy

 • 14.srpna velký požár nového kravína na Dvořisku

1964 – 18.dubna lesní požár od jiskry lokomotivy na Podhrádí

 • 19.dubna opět lesní požár o kus dále na Hlavačově, byl většího rozsahu, při silném větru, pomáhal sbor z Brandýsa a Vys.Mýta

 • 22.července velký požár kravína v Plchovicích, účast 10 členů s cisternou

 • 10.listopadu bytový požár u Kolářů ve Vostelčicích, neopatrnost s kamny

1965 – 13.ledna požár vlečného vozu chladírenské soupravy v n.p.Orličan

 • 17.ledna opět požár v Orličanu, menšího rozsahu, likvidován závodní jednotkou

 • 29.října požár v n.p.ČKD, po dojezdu sbor odvolán

 • dále sbor zasahoval u požáru stodoly v Běstovicích, stodoly na Kališti u Brandýsa,

 

1966 – 27.ledna velký požár ve Východočeských dřevařských závodech / pila-parketárna/

zásah byl proveden za velkého mrazu, voda namrzala na oděv

 • požár skladu bavlny v n.p.Perla dne 17.března

 • požár valníku se smetím poblíž nového koupaliště 16.června

 • požár vagonů na dráze v Chocni 3.listopadu

1967 – 8.července požár stodoly JZD Vračovice

 • 29.července požár vagonu briket na nádraží

 • 3.srpna požár skladu slámy na Hemžích

1968 – 23.března požár v nové mísírně krmiv v Běstovicích

 • 28, 30 a 31.března zásahy u požárů lesa na Srubských okrajích/vypalování trávy/

 • 24.dubna požár v lese u Prokopa od jiskry lokomotivy

1969 – 29.ledna požár stodoly v Jehnědí, účast 5 členů s cisternou

 • 24.dubna požár na staré rychtě na Choceňku

 • 17.srpna sklepní požár v Nejedlého ulici

 • 11.září požár v půdním prostoru v pivovaře

1970 – 17.února sklepní požár v Lajerově domě, hořelo dříví nad kotelnou

 • 10.května sklepní požár v Základní škole II.- uskladněné brikety

 • 14.července požár lesa u Újezda u Chocně

 • 6.září sklepní požár u Sachrštajnů

 • 30.září požár ve výrobně polotovarů na Choceňku /u Dostálů/

 • 19.prosince požár na sběrači pilin v Dřevařských závodech na Lhotách

1971 – 9.května požár lesa u Prokopa

 • 19.května hořela pomocná kůlna na plovárně

 • 19.července požár kravína v Dolní Sloupnici, při jízdě i při použití výstražného zařízení došlo ke srážce s osobním vozem, byla poškozena jen karoserie

 • 22.srpna požár kupy smetí v Třesňovce u náhonu

 • 23.srpna požár v mísírně krmiv v Běstovicích

 • 3.září požár maringotky na nádraží

 • 17.září bytový požár ve II.patře domu v Krawcově ulici

 • 19.října požár odpadu /slámy/ po olejce v prostoru u rybníčka nad JZD Na Křepčích

1972 – 11.ledna požár chladírenského boxu v Drůbežářských závodech na Vrchovině

 • 13.února požár v ubytovně Zemědělského nákupního družstva Běstovice

 • 17.března požár lesa u Kosořína a později lesa u Orličanu

 • 23.března požár chaty pana Fialy v Újezdské ulici

 • 29.září požár drůbežárny ve Lhotce Zářecké

1973 – 1.ledna požár porostu při trati za ČKD, večer požár při trati na Týniště /Hlavačov/

 • 15.ledna požár traktoru ve stodole Vodohospodářské správy-Komenského ulice

 • 1.února bytový požár u Drahošů.v Pelinách, hořela dřevěná přepážka-od kamen

 • 26.března požár na staveništi u Hedvy, a požár trávy na Srubských okrajích

 • 31.března lesní požár stráně při trati ČSD u Mítkova

 • 21.září požár vagonu bavlny na nádraží

 • 14.října sklepní požár u Michálků v Pelinách

 • 30.listopadu znovu v Pelinách bytový požár u Ačů, od vadného komína

 • 5.prosince požár cisternového vagonu s asfaltem na vlečce v Běstovicích

1974 – 16.února požár ve skladu Drůbežářských závodů na Vrchovině

 • 13.března požár transformátoru na Podhrádí

 • 30.března požár lesa při trati na Týniště

 • 2.dubna požár náspu trati u strážního domku při ČKD

 • 7.dubna lesní požár na Podhrádí

 • 14.května požár u Štarmanů v Litomyšlské ulici

 • 16.května požár v bytě p.Málka , Nejedlého ulice

 • 24.července požár dřevěné boudy na tenisovém hřišti

 • 20.srpna požár v semenářském závodě – Oseva

 • 16.října požár kolny u Matoušků na Záměstí

1975 – 21.března požár v kasárnách sovětské posádky ve V.Mýtě, 5 členů s cisternou

 • 22.března požár stohu slámy u rybníčka za JZD Na Křepčích

 • 23.března požár lesa u železného mostu /pod Hlavačovem/

 • 30.dubna požár lesa na Podhrádí

 • 2.května požár na náspu trati směrem na Zámrsk

 • 7.června požár násypky uhlí v kotelně sanatoria ve Smetanově ulici

 • 24.srpna sklepní požár u p.Mráze, Kollárova ulice, samovznícení uhlí

 • 30.září bytový požár u p.Šulce ve Vostelčicích, peřináč, záclony, psací stůl

1976 – v tomto roce bylo mimořádné sucho, hořelo často, nejvíce lesní porosty,sbor na ně

vyjížděl celkem 16 x,někdy i 2 x denně

 • celkem 4 zásahy byly na sklepní požáry v důsledků samovznícení uhlí nebo briket

 • požár střešní konstrukce v pivovaře

1977 – 15.ledna požár rodinného domku v Zářecké Lhotě

 • 15.května požár lesa podél trati v Hrádnikách

 • 10.června požár teletníku v Koldíně

 • 12.června požár v objektu vodních staveb

 • 24.června požár ve Východočeských dřevařských závodech na Lhotách

 • 10.srpna požár uhlí ve sklepě Ekonomické školy

 • 28.prosince požár uhlí ve sklepě u Příhodů ve Vostelčicích

1978 – 3.ledna požár v budově gymnázia /střecha/ ve Vysokém Mýtě

 • 16.ledna sklepní požár u Horáků v Chocni

 • 23.února požár porostu na náspu u trati u ČKD

 • 25.února požár cisternové nádrže na nádraží

 • 30.března požár lesa na Srubských okrajích

 • 31.března Lesní požár na Hlavačově

 • 2.dubna sklepní požár u Chejnovských

 • 5.dubna požár stohu slámy v Běstovicích

 • 10.dubna požár rákosu na poli nad JZD Na Křepčích

1979 – 5.ledna požár ve výtopně ČSD

 • 11.ledna požár Hotelu Peliny na náměstí

 • 29.března únik benzínu z cisterny na nádraží

 • 4.dubna požár travního porostu u Hedvy

 • 29.dubna požár na nádraží, kancelář pracovního vlaku

 • 19.května požár briket v rodinném domku p.Šulce

 • 22.května požár stodoly JZD Na Křepčích, a požár briket v Ekonomické škole

 • 28.května požár včelína u p.Kopeckého

 • 5.září samovznícení uhlí na skládce Uhelných skladů

1980 – 28.února požár kůlny p.Kubíka-Ruská ulice

 • 9.dubna požár ve sklepě rodinného domku v Žižkově ulici

 • 28.srpna požár železničních vagonů na odstavné koleji u Orličanu

 • 6.října požár elektroinstalace v bytovce v Krawcově ulici

1981 – 29.ledna požár v truhlářské dílně p.Simonidese na Lhotách

 • 20.února požár opuštěného domku za prodejnou Klenoty

 • 26.března lesní požár na Trubačce

 • 1.dubna požár trávy u železniční trati naproti ČKD

 • 14.května požár pilin na střeše ve Východ.dřevařských závodech na Lhotách

 • 27.května požár přístavku u prodejny potravin v sídlišti mjr.Krilova

 • 12.listopadu sklepní požár v sídlišti na Podhomolí

1982 – 25.února požár osobního automobilu v Chocni

 • 7.března požár domu připraveného k demolici v Jungmanově ulici

 • od 31.května do 6.června několik výjezdů na požáry suché trávy podél tratě

 • 18.srpna požár lesního porostu v lese poblíž Srubů u Partyzána

 • 18.září požár na skládce odpadků ve Lhotce Zářecké

1983 – 22.dubna bytový požár v Chocni na Podskalí

 • 24.dubna požár uhlí v internátě učiliště ČKD – v Lípách

 • 18.července požár travního porostu za pilou na Lhotách

 • 30.července požár slámy na poli naproti koupališti

 • 31.července požár trávy u tratě za ČKD a požár lesního porostu na Chlumu

 • 12.srpna požár skladu slámy JZD Skořenice – farma Postelov

 • 10.září požár trávy u tratě naproti ČKD

 • 24.října požár lesního porostu na Srubech

1984 – 19.března požár lesního porostu na Homolce

 • 21.března požár lesa u Kosořína

 • 23.března požár trávy v Pelinách

 • 22.dubna požár trávy žel.náspu u rozvodny a měnírny u Orličanu

 • 7.května požár ve Sběrných surovinách /ve mlýně u Syrových/

 • 9.srpna požár prachového cyklonu – výrobna krmiv Běstovice

 • 22.srpna požár lesního porostu pod vysokým napětím směrem k Partyzánu

 • 27.října požár v hostinci na Dvořisku

1985 – 2.února čerpání vody ze zatopeného sklepa ve Vysokomýtské ulici

 • 27.dubna požár jídelny v závodě Karosa v Brandýse n/O

 • 8.května lesní požár na Dvořisku

 • 13.května požár trávy a pražců na nádraží

 • 26.července požár odpadků a smetí ve sklepě u Novoměstských na Podskalí

1986 – 20.března zakouření prodejny v Podhomolí

 • 3.dubna požár pražců u tratě na skládce u Orličanu

 • 9.dubna požár trávy v ohradě Stavebního podniku v Lípách

 • 13.dubna sklepní požár v Podhomolí

 • 28.dubna požár trávy v Pelinách

 • 8.července bytový požár v Chocni

 • 21.září požár železničního vagonu na nádraží

 • 11.října požár na skládce odpadků ve Lhotce Zářecké

 • 15.října požár stavební kůlny v Kollárově ulici

1987 – 5.ledna požár kůlny a garáže u rodinného domku u Mílků na Lhotách

 • 21.března požár uhlí ve sklepě budovy nádraží

 • 19.dubna požár travního porostu u trati za ČKD

 • 5.května požár maringotky na nádraží

 • 18.května požár přístavku-kotelny v rod.domku u Kučerů v Ruské ulici

 • 4.července požár briket u Kučerů v Pelinách

 • 6.července požár briket u Mimrů v Újezdské ulici

 • 31.července požár v půdním prostoru domku - Hřbitovní ulice

 • 4.září požár rozvaděče v rodinném domku u Zemanů na Lhotách

1988 – 20.dubna požár železničního vagonu na nádraží

 • 23.května požár uhlí v sanatoriu ve Smetanově ulici

 • 22.června požár lesního porostu na Homolce

 • 26.července požár krmelce v lese u verandy

 • 13.září požár ve sklepě rodinného domku v Darebnicích

1989 – 12.dubna v tomto dni 2 x výjezd na požár lesního porostu

 • 11.července výjezd k nádraží na ucpanou kanalizaci, uvolnění

 • 4.srpna požár stavební buňky u podniku Oseva

 • 21.srpna únik nafty z vagonu na nádraží

 • 25.listopadu požár chaty v osadě u Větrného kola

 • 31.prosince požár v sovětských kasárnách ve Vys.Mýtě

1990 – 17.března požár trávy na trati u Orličanu

 • 28.března požár ve sklepě v sanatoriu ve Smetanově ulici

 • 3.dubna požár sušárny a dílny v dřevařských závodech na Lhotách

 • 5.dubna požár trávy u tratě u Orličanu

 • 21.května požár lesního porostu v lese směrem k Partyzánu

 • 8.června ucpaná kanalizace u nádraží – uvolnění

 • 1.srpna požár trávy na náspu u ČKD

 • 13. a 28.srpna požár trávy u trati u Orličanu

 • 30.srpna požár dílny a půdního prostoru v JZD Na Křepčích

 • 12.října požár trávy na náspu u ČKD

 • 16.a 18.října požár lesního porostu na Homolce

1991 – 31.ledna požár mlýna u Lásků u Koldína za velkého mrazu

 • 31.března požár kůlny v chatové oblasti po Chlumem

 • 7.dubna bytový požár v bytovce ve Vostelčicích

 • 17.června sklepní požár v panelovém domě na Podhomolí

 • 1.července požár trávy na náspu tratě u ČKD

 • 31.července požár strniště na Vrchovině

 • 31.srpna požár strniště u rybníčku na Tocháčkově kopci

 • 27.října požár rodinného domku pod Chlumem v Lípách

1992 – 2.února požár v truhlárně u Lustyků v Běstovicích

 • 25.února požár lokomotivy na nádraží

 • 21.března bytový požár nad lékárnou – Masarykova ulice

 • 29.března požár uhlí v násypce, ŽPSV-betonárka v Běstovicích

 • 14.května požár automobilu na Lhotách

 • 19.května požár v půdním prostoru nádražní budovy

 • 28.května požár lesa na Chlumu

 • 21.srpna požár trávy na kolejích u Hedvy

 • 23.listopadu požár izolace nádrží s asfaltem ve stáčírně živic v Běstovicích

1993 – 5.dubna požár kabelů u Melšů v Lipách

 • 26.dubna požár vepřína Kozejčky u Koldína

 • 27.dubna požár trávy na náspu u trati za Hedvou

 • 4.května požár lesa na Formance

 • 12.května požár trávy za ČKD

 • 10.listopadu požár automobilu v Lípách

 

Od roku 1994 dochází k většímu počtu výjezdu na dopravní nehody a výjezdů na technické zásahy, provádí se otevírání bytů, odtahy nepojízdných vozidel po dopravních nehodách, likvidace ohrožujících rojů včel a vos, odstraňování padlých stromů apod..Vše podléhá evidenci.Dále jsou prováděny výjezdy za úhradu / placené/, většinou odtahy vozidel, dovozy vody, čerpání vody apod..V dalším přehledu jsou uváděny pouze požáry v Chocni a větší zásahy i mimo Choceň.

 

 

1994 – 21.března požár chaty na Tocháčkově kopci

 • 16.dubna požár lesa na Dvořisku

 • 15.května požár boudy-kolny u čističky odpadních vod

 • 22.června požár podlahy vagonu v depu na nádraží

 • 27.června požár tlakových lahví na stavbě čističky odpadních vod

 • 10.července požár bytu v Podhomolí, zakouřeno-kuře v troubě

 • 6.listopadu požár kontejneru na odpady u školy Svatopluka Čecha

 • 12.listopadu lesní požár na Hlavačově

 • 16.prosince požár Sokolovny na náměstí, jeviště, střecha nad divadelním sálem a tělocvičnou

 •  

1995 – 27.března požár kůlny v Běstovicích

 • 10.dubna požár v čekárně českých drah na nádraží

 • 21.května požár chaty v chatové oblasti pod Chlumem

 • 6.července požár v bytě Krawcova ulice, zakouřeno-kuře v troubě

 • 17.července požár slámy na poli na Tocháčkově kopci

 • 9.září požár autobusu v Březenici u Hemží

 • 18.září požár osobního vozu Trabant

 • 10.prosince požár odstaveného žel.vagonu na koleji u Orličanu

1996 – 17.února zásah u požáru Motorestu Voštice – Vysoké Mýto

 • 27.dubna požár trávy u Korábky v Pelinách

 • 13.července požár bytu p.Vítka, Kaštanová ulice

 • 23.září požár rodinného domku ve Skořenicích

 • 27.prosince požár propan-butanové lahve v Chocni

1997 – 4.ledna požár na skládce odpadků u Dvořiska

 • 9.ledna požár automobilového návěsu na Pardubické ulici na Lhotách

 • 21.února požár bytu na Záměstí, byt1+2 úplně vyhořel, od ledničky

 • 12.března požár asfaltu v Chocni

 • 31.března požár kontejneru na odpad

 • 3.dubna požár v bytě ve 3.patře v paneláku na sídlišti na Podhomolí

 • 29.června požár odpadu v kontejneru

 • 7. a 8.července zasáhla Choceň a okolí velká povodeň, zásahu se zúčastnilo 34 členů sboru.V oblasti Chocně evakuováno 60 osob.Likvidace následků probíhala od

9 do 17.července za účasti hasičů celého okrsku, celkem 125 osob.

 • 9.srpna požár stohu v Běstovicích

 • 23.srpna požár odchovny prasat v Perné u Brandýsa n/O

 • 16.září požár skládky odpadků u Dvořiska

 • 22.září požár trafostanice na Vrchovině

 • 15.listopadu požár elektr.rozvaděče rodinného domku v Chocni

1998 – 3.ledna požár kontejneru na odpad

 • 3.března olejová havárie – únik nafty v  Agrochemickém podniku

 • 31.března požár trávy na trati u Srubů

 • 27.dubna velký požár lesa u Ústí n/O – plnění letadla

 • 27.května požár lesa na Homoli

 • 29.května požár trávy v areálu Zemědělských služeb Běstovice

 • 16.července požár živého plotu v ulici M.Alše

 • 19.srpna velký požár skladu slámy na Hemžích

 • 23.září požár seníku v Zálší

 • 6.října požár střechy výrobní haly n.p.Orličan

 • 30.listopadu požár bytu v Jungmanově ulici, zemřel 1 muž

 • 8.prosince požár klimatizace ve firmě Reiter na Dvořisku

 • 18.prosince požár truhlárny v Chloumku u Újezda

 

1999 – 25.března požár travního porostu na Lhotách u ČKD

 • 26.března požár automobilu v Litomyšlské ulici

 • 30.dubna požár automobilu v garáži v Kaštanové ulici

 • 24.května požár bytu v Podhomolí, zakouřeno, maso v troubě

 • 8.června požár garáže v Ostrovní ulici

 • 3.července velký požár seníku v Seči

 • 27.července požár osobního automobilu u Hemží

 • 4.srpna požár skládky odpadků u Dvořiska

 • 28.listopadu výbuch kotle na tuhá paliva, firma Vyra na Křepčích, zemřel 1 muž

 • 29.prosince velký požár servisní haly firmy Karex-Tico Cerekvice n/L

2000 – 15.dubna požár klestí v lese u Prokopa

 • 19.dubna požár travního porostu na Dvořisku

 • 21.dubna požár olejového transformátoru v měnírně-rozvodně u Orličanu

 • 23.dubna požár střechy domu na Záměstí-budoucí lékárna

 • 28.dubna požár paseky v lese u Srubů

 • 11.června požár trávy a elektrického rozvaděče u trati naproti ČKD

 • 13.července požár reklamních nároží v Chocni

 • 25.července požár dřevěné kolny v Hrádnikách

 • 25.října požár osobního automobilu na Vrchovině

 • 20.listopadu požár rekreační chalupy v Chloumku

 • 21.listopadu požár kontejneru s odpadem na Herzánce

2001 – 13.února požár ve mlýně na Korunce – meziokresní pomoc

 • 30.dubna požár suché trávy na Tocháčkově kopci

 • 4.května požár elektrorozvaděče ve firmě Kudos Na Křepčích

 • 25.května požár dřevěného odpadu u restaurace Formanka

 • 1.července požár střešní konstrukce ve firmě Fill Group /Perla/

 • 5.srpna požár lisu ve firmě Reiter Elitex na Dvořisku

 • 6.září požár propan butanové lahve v Internátní ulici

 • 9.září požár v restauraci U Osla na Lhotách

 • 25.října požár ve 4. podlaží obytného domu / koupelna /

 • 14.listopadu sklepní požár v domě v Husově ulici

 • 24.prosince bytový požár – zařízení kuchyně v Ostrovní ulici

2002 – 6.května požár bytu v Jiráskově ulici

 • 15.května požár stromu v parku - Kaštanová ulice

 • 20.června požár autogenní soupravy v podniku Agro

 • 28.června požár stodoly u hájenky v Darebnicích

 • 13.července požár autobusu Neoplan na dvoře hotelu Peliny

 • 10.srpna požár na skládce odpadků u Dvořiska

 • 29.srpna požár střechy domu v Prokopské ulici /prodejna knih Luvela/

 • 2.září požár kontejneru s odpadem – Kautníkova ulice

 • 12.září požár briket u Adamců v Pelinách

 • 18.září požár dřevěných pražců na nádraží

 • 14.října požár kontejneru s odpadem v Kaštanové ulici

 • 12.prosince požár v novostavbě na Tocháčkově kopci

 • 24.prosince požár v půdním prostoru zemědělské usedlosti v Koldíně

2003 – 23.ledna požár v rodinném domku v Pelinách čp.399

 • 15.února požár v kotelně domu čp.1653

 • 27.března požár trávy na náspu naproti ČKD

 • 2.dubna požár chatky v zahradkářské kolonii Třešňovka

 • 9.dubna požár UNIMO buňky v Průmyslové ulici

 • 14.dubna sklepní požár v domě čp.130 na Vrchovině

 • 15.dubna požár trávy na Tocháčkově kopci

 • 20.dubna požár trávy u kotelny v Podhomolí

 • 22.dubna lesní požár v lese u Verandy

 • 25.dubna požár trávy u tratě naproti ČKD

 • 11.června požár ubytovny z obytných buněk ve Vysokém Mýtě, 1 muž zemřel

 • 12.června požár na skládce odpadků u Dvořiska

 • 19.srpna požár střechy / nástřešáku / v Újezdské ulici

 • 13.listopadu požár mezistropu firmy Kogel-Orličan na Dvořisku

 • 17.listopadu požár ubytovny v Seči

2004 – 15.ledna požár bufetu občerstvení na zimním stadionu

 • 26.února požár chaty u rybníčku Na Křepčích

 • 19.března požár osobního vozu po dopravní nehodě na obchvatu

 • 31.května požár keřů za radnicí u parkoviště

 • 12.června požár odpadků na zahradě domku na Záměstí

 • 18.srpna požár maringotky ve firmě Ekorecykla /sběrna surovin/

 • 19.srpna požár travního porostu v Pelinách za bývalou Hedvou

 • 31.srpna požár stropní konstrukce v chatě na Parapleti

 • 28.září požár osobního automobilu Škoda v Pelinách

 • 1.října požár osobního vozu v ulici směr Sv.Jiří /V Kameni/

 • 1.listopadu požár osobního vozu Š-Favorit v Pernerově ulici

 • 25.listopadu požár kontejneru s odpadem – ulice Svatopluka Čecha

 • 26.listopadu požár odpadků v ulici Kollárova

2005 – 11.ledna požár v lihovaru v Sudličkově Lhotě

 • 15.března požár osobního vozidla

 • 27.dubna požár rodinného domku

 • 4.května požár tranformátoru vys.napětí v objektu bývalé Hedvy

 • 16.května požár osobního automobilu

 • 21.května požár trávy na náspu trati směr Sruby

 • 28.května požár prodejny „ U Šnajdrů „ Masarykova ulice

 • 6.června požár vzduchotechniky výrobní hala Reiter Dvořisko

 • 11.prosince požár dílny v domku na Podrážku

2006 – 30.ledna požár osobního vozu v Kosoříně

 • 23.března požár plynové karmy v domě na Masarykově ulici

 • 4. až 6.dubna čerpání vody v zahradkářské kolonii u zimního stadionu po povodni

 • 28.dubna požár stoupačky v bytovém domě

 • 5.května požár pražírny kávy v Zálší

 • 12.května požár lesa u Srubů / u Partyzána /

 • 10.července požár keřů v Podhomolí

 • 25.července požár travního porostu na náspu u trati směr Sruby

 • 20.srpna požár drůbežárny ve Skořenicích

 • 28.srpna sklepní požár v Chocni

 • 5.října požár lesního porostu na Dvořisku

 • 20.října požár kanceláře základní školy

2007 – 1.ledna požár kontejneru na odpad - Pernerova ulice

 • 3.ledna požár kontejneru na odpad – Fúgnerova ulice

 • 16.ledna požár osobního vozu - Větrná ulice

 • 26.února požár kontejneru na odpad u Technických služeb

 • 2.března požár odpadového koše na Tyršově náměstí

 • 13.března požár kontejneru u Technických služeb

 • 6.dubna požár rekreační chaty v Plchůvkách

 • 14.dubna požár na skládce odpadků u Dvořiska

 • 15.dubna bytový požár v domku v Ruské ulici, jeden muž uhořel, druhý popálen

 • 30.dubna požár kabelů-opalování, na dvoře domu v Masarykově ulici

 • 8.května požár dřevěné kůlny u nádraží ČD

 • 24.května požár rodinného domku – Hřbitovní ulice

 • 24.května požár kabelů-opalování na skládce odpadků u Dvořiska

 • 2.června požár odsávání v hale firmy Reiter Dvořisko

 • 14.června požár kabelů-opalování v písníku v lese na Formance

 • 5.července požár ve stoupačce bytového domu v Ostrovní ulici

 • 11. až 20.července, mimořádná událost, zásah na ptačí chřipce

 • 21.července požár kontejneru odpadů v Kaštanové ulici

 • 31.srpna požár rekreační chalupy Hemže-Březenice

 • 14.září požár haly na třídění průmyslového odpadu ve Vysokém Mýtě

 • 25.listopadu požár okrasných keřů na Orlickém nábřeží

 • 14.prosince požár osobního vozu v Nádražní ulici

  •  

 • 2008 -12.ledna požár odpadového koše - Choceň 
 • 25.ledna požár kontejneru-firma Reiter a.s.Choceň-Dvořisko
 • 27.ledna požár kontejneru s odpadem u technických služeb v Chocni
 •  12.února požár přístřešku a kolny v ulici Na Bílé v Chocni
 • 23.února požár lisu - firma Reiter a.s.Choceň-Dvořisko
 • 26.února požár stromu v parku, Choceň ulice Kaštanová
 • 11.března požár na rozvodně ČEZ  Choceň-Dvořisko
 • 14.května požár lesního porostu Choceň - les u Formanky
 • 17.května požár bytu, 4NP,spálené maso, Choceň-Záměstí
 • 25.června požár stromu Choceň, ulice Topolová
 • 25.požár na skládce komunálního odpadu Choceň-Dvořisko
 • 4.července požár odpadu na chodbě hotelu, Choceň-Pernerova ulice
 • 6.července požár trávy v kolejišti ČD Choceň-Nádražní ulice
 • 1.srpna požár lesního porostu,malé ohnisko,Choceň-les u Formanky
 • 11.srpna požár dutého stromuv parku, Choceň -Kaštanová ulice
 • 11.srpna večer opět zásah na doutnající strom na stejném místě
 • 16.srpna požár dubu v lese za f.Dap-Provmex, Choceň-Vysokomýtská ulice
 • 21.září požár lesní hrabanky v lese Choceň-Formanka, nad obcí Sruby
 • 14.prosince požár pneu na návěsu nákl.vozu, Choceň-Vysokomýtská ulice

       2009

 •   1.ledna požár hrabanky v lese  u Partyzána
 •   1.ledna požár osobního auta, Kollárova ulice
 • 25.ledna požár kontejneru s odpadem, katolický hřbitov
 • 29.ledna požár domku v Újezdě u Chocně
 • 13.února požár, maso na grilu na balkoně,dům Masarykova třída
 •   3.března požár podlahy ve škole ve Skořenicích
 • 21.března požár osobního vozu a garáže, rodinný domek za MěÚ
 •   8.dubna požár lesního porostu v lese nad Dobříkovem
 •  11.dubna požár lesního porostu v lese opět nad Dobříkovem
 •  12.dubna požár hrabanky v lese směrem k Partyzánu
 •  25.dubna požár odpadového koše před budovou České spořitelny
 •  30.května požár mrazákuv čerpací stanici AGRO, Pernerova ulice
 •  23.června požár v bytě-ložnici, Pardubická ulice
 •  28.června požár hrabanky v lese u Srubů
 •    8.září požár osobního vozu, autobusové nádraží na Herzánce
 •  29.října požár v kuchyni rodinného domku v Běstovicích
 •  23.listopadu požár keře u panelového domu, Krawcova ulice
 •    5.prosince požár plastového kontejneru na odpad, Kautníkova ulice
 •    9.prosince požár osobního vozu u rodinného domku v Újezdě u Chocně
 •  31.prosince požár osobního vozu na parkovišti před Lídlem na Záměstí

2010 

 •   28.1. dopravní nehoda na přejezdu Újezd-Plchůvky - řidič os.vozu usmrcen
 •   5.2.   požár zahradní chatky ve Chloumku
 •   30.3. požár sauny v rodinném domku v Dobříkově
 •   11.5. požár masa v troubě, činžovní dům, Mikoláše Alše, Choceň 
 •   16.5. požár pneu na skládce Tech.služeb ve Vysokém Mýtě - Dráby
 •   17.5. požár komínového tělesa v rodinném domku v Dobříkově
 •   26.5. požár osobního vozu Peugeot, ulice Polská, Choceň
 •     3.7. požár travního porostu u železniční trati na Srubech
 •    13.7.požár slámy - Lhoty u Potštejna - meziokresní pomoc
 •    12.7. požár lesního porostu v Darebnicích a Prochodech v důsledku havárie letadla
 •    19.7. požár sklepa - odpadků  v Koldíně
 •      5.8. požár kontejneru na odpad v Chocni
 •    24.8. požár trafostanice v osadě Chloumek u Újezda u Chocně
 •    30.8. požár odpadu ve stodole ve Srubech
 •    4.11. požár automobilové myčky v AGRO Choceň
 •    2.12. požár na skládce odpadků v Chocni
 •    5.12. požár stromu v parku u zámku v Chocni
 •  10.12. požár bioplynové stanice v Újezdě u Chocně

2011

-   18.1. požár rodinného domku ve Slatině
-    6.3.  požár lesní hrabanky na Sutině
-    12.3. požár lesní porostu u Formanky
-    29.3. požár lesního porostu u Dobříkova
-    29.3. požár vnitřního vybavení prodejny Trafiky na Kollárově ulici
-    15.4. požár lesního porostu u Formanky
-    15.4. požár drobného lesního porostu u Darebnic
-    13.5. požár odpadků na půdě v domě v Husově ulici
-    19.6. požár lesní hrabanky u Dobříkova
-    23.6. požár osobního vozidla na silnici směr Koldín
-    20.7. požár na skládce komunálního odpadu – Vysokomýtská ulice
-    21.7. požár dílny a rodinného domku – Džbánov u V.Mýta
-    21.8. požár elektroizolace na železničním vagonu – nádraží ČD
-    5.9.   požár  chatky v zahradkářské kolonii – V.Mýto-Vinice
-    5.9.   požár zahradní chatky  - Nořínská ulice
-    30.9. požár lesního porostu na Srubech
-    2.11. požár lisu  Reiter-Dvořisko
-    4.12. požár osobního automobilu  - Dvořisko, u rozvodny ČEZ
 

2012  -   22.2.    požár, žhnutí bavlny v čistícím stroji, Fill Group /Perla/  Choceň

-         13.3.   požár lesního porostu-trávy u Kosořína

-         25.3.   požár trávy na břehu řeky, Orlické nábřeží Choceň

-         22.4.   požár lesního porostu za obcí Újezd u Chocně

-         29.4.   požár lesního porostu u Horní Sloupnice a ještě následně u Řetové

-         30.4.   požár stromu a pařezu v Zámeckém parku v Chocni

-         19.5.   požár rodinného domku-restaurace ve Vračovicích-Orlovech

-         20.5.   požár lesního porostu-hrabanky u Partyzána nad Sruby

-         20.5.   požár suché trávy na nábřeží u Obchodní akademie v Chocni

-         21.5.   požár travního porostu na přejezdu trati ČD, Pardubická ulice Choceň

-         3.6.     požár-žhutí elektrického rozvaděče v paneláku, Choceň Podhomolí 1551

-         10.6.   požár na skládce odpadů, Choceň  Vysokomýtská ulice

-         21.6.   požár neobydlené zemědělské usedlosti Vysoké Mýto-Plesy / pod Bučákem/

-         13.8.   požár restaurace Stodola ve Vysokém Mýtě, Pivovarská ulice

-         10.10. požár-zahoření elektrické zářivky v učebně  Zákl.umělecké školy Choceň

-         17.10. požár stohu-skladu slámy ve Lhůtě u Vysokého Mýta /celonoční zásah/

-         19.10. požár zahradního altánu v Běstovicích 89

-         12.11. požár zahradní chatky v zahradkářské kolonii Vys.Mýto-Vinice

-         14.11. požár bytu od akumulačních kamen, Brandýs n/O-Žerotínova

-         27.11. požár křoví-nenahlášené pálení – Panská zahrada Choceň

-         31.12. požár popelnice u rodinného domu, Choceň, ulice Mikoláše Alše

 

 

2013  -     1.1    požár živého plotu a porostu v chatové oblasti osady      Darebnice

 -     7.1.   požár zahradní chaty v obci Seč

 -   26.1.  požár odpadků u prodejny Konzum, náměstí Svobody

 -   28.2.  požár odpadového koše na Záměstí

 -     8.3.  požár plastového kontejneru na odpad u prodejny COOP  Diskont

 -   14.3.  požár popelnice s odpadem v ulici Topolová

 -   16.4.  požár kontejneru s odpadem u penzionu Mítkov v Hrádnikách

 -   20.5.  požár ve výrobní hale f Autoneum v průmyslové oblasti na Dvořisku

 -     4.7.  požár osobního vozu na Záměstí

 -   28.7.  požár opuštěné budovy Českých drah u ČKD  /uhořelá osoba/

 -   29.7.  požár chatky u železniční tratě u Srubů

 -     7.8.  požár pole s obilím u Borovnice  /výpomoc na okrese Rychnov n/K/

 -   8.12.  požár odsavače par v bytě na Podhomolí

 - 15.12.  požár pilin v zásobníku na pile na Lhotách

 - 23.12. požár neobydleného rodinného domku v Pelinách - Kateřinkách

 

2014-  24.1.  požár odpadu v kontejneru – Jiráskova ulice

-    8.3.  požár odpadu v kontejneru – parkoviště u fotbalového stadionu na Parapleti

       -  14.3. požár tahače kamionu na Formance v lese, odbočka Sruby

                -  16.3. požár bavlny v textilním stroji – Fill Group /Perla/

       -    4.4. požár tůjí /keřů/  sídliště Podhomolí u čp.152

       -  20.7. požár lesního porostu u Formanky

       -  15.8. požár osobního vozu Peugeot 405 na ulici Záměstí

       -  1.11. požár rekreační chaty v chatové oblasti Plchůvky

       -  2.11. požár popelnice u rodinného domku na Herzánce

       - 13.12. požár lesního porostu nad  Dobříkovem

       - 20.12. požár odpadu v kontejneru – sídliště Podhomolí

       - 25.12. požár lesního porostu v lese u Dobříkova

 

2015    -  7.2.   požár - nedovolené pálení v opuštěné budově českých drah

- 17.3   požár travního porostu podél trati směr Sruby

       - 21.3.  požár trávy u rodinného domu od udírny v ulici Na Bílé

       - 27.3.  požár osobního vozu Renault Tvingo v ulici Bj.Krawce

       - 10.4.  požár travního porostu u železniční trati u střelnice             Pelinách

       - 22.4.  požár kontejneru na odpad ve firmě Kudos v ulici Na Křepčích

                - 29.4.  požár plynové karmy v bytě, ulice Bj.Krawce

                - 20.6.  požár hrabanky v lese u cesty směrem k Partyzánu

       - 21.7.  požár lesního porostu v lese nad Hlubokou, místní název „U Spáleniska“

                             plocha  asi 200 x 200 m, účast 13 jednotek, požářiště hlídáno přes noc  

                - 24.7.  požár lesní hrabanky poblíž místa jako 21.7.

                -   4.8.  požár kontejneru na odpad v sídlišti v Podhomolí

                - 11.8.  požár dřevěné lavičky od žhavého popela u rod.domku v ulici T.N.Kautníka

                -   6.9.  požár lesního porostu v lese u Partyzána, menší rozsah

                - 2.10.  požár hydraulického lisu ve firmě Autoneum Dvořisko

                - 6.10.  požár lesní hrabanky u Partyzána , menší rozsah

                -10.10. požár lesního porostu v lese u Dvořiska, malá plocha

                -10.10. požár lesní hrabanky v lese směrem k Partyzánu, menšího rozsahu

       -28.11. požár elektroinstalace v bytě v ulici Pernerova, kabel k TV, zakouřeno

       - 9.12.  požár v bytě, pension v ulici Na Bílé, maso na sporáku

       -14.12. požár palety se dřevem pod pergolou u rod.domku v ulici Smetanova

       -31.12. požár stromu v zámeckém parku

       -31.12. požár odpadků  a lesní hrabanky v lese u odpočívadla u Partyzána

 

V tomto roce došlo ke dvěma vážným dopravním nehodám, ke kterým byla naše jednotka povolána :  23.3. došlo u obce Netřeby k dopravní nehodě kamionu převážejícího 200 kusů    živých vepřů. Podíleli jsme se na likvidaci této nehody, zásah trval 7 hodin, 70 kusů uhynulo.

                     6.11. Dopravní nehoda tří osobních vozidel na ulici Vysokomýtská za ČKD, prováděno vyprošťování ze dvou vozidel, 5 osob zraněno. Úklid a odstranění vozidel 5 hodin.

 

   2016  -   8.1. - požár střechy obytného domu – Husova ulice

                29.1.- požár hydraulického lisu ve firmě Autoneum Dvořisko

                  3.4.- požár osobního vozu – ulice Dr.E.Beneše

                  3.5.- požár klestí a hrabanky v lese „ U Partyzána“

                24.5.- požár klubovny vodáckého oddílu pod skalou – Peliny

                29.5.- požár autodílny v bývalém pivovaře

                18.8.- požár lesa nad obcí Rzy

                13.9.- letecká nehoda ultra lehkého letadla u Dvořiska / Na Babce/

                22.9.- únik nafty z nákladního auta – parkoviště u hřbitova

                24.9.- požár hrabanky a pařezů v lese  „U Zítkova“

                30.9.- požár bavlny v čistícím stroji ve firmě Filogroup /Perla/

                 1.11- požár části stodoly na Dvořisku

               17.11.- požár kontejneru s odpadem na katolickém hřbitově

 

Došlo rovněž k několika vážným dopravním nehodám. Dne 15.dubna došlo k nehodě nákladního automobilu v ulici Dr.E.Beneše, který narušil statiku garáže u rodinného domku tak, že garáž musela být zajištěna proti zřícení. Na nechvalně proslulém místě u bývalého ČKD došlo19.května k těžké srážce dvou osobních automobilů, vážnému zranění, kde navíc viník nehody z místa utekl.

2017

14.2.  požár kůlny u rodinného domku Dolní ulice – přístup od nánonu

3.6.požár osobního vozu Š-Octavia, parkoviště sídliště Podhomolí

12.6.požár v bytě, hořící hrnec, zakouřeno, sídliště Podhomolí

29.7.  požár lisu  - zakouřená hala Autoneum Dvořisko

4.8.požár klestí -neohlášené pálení, Pardubická ulice

18.10.požár lisu Autoneum Dvořisko

20.10.požár hrabanky v lese u Partyzána

 

Došlo také k závažným požárům mimo Choceň kde se naše jednotka aktivně podílela na jejich likvidaci.

7.6.-požár rozestavěného rodinného domku v obci Seč, shořela střecha včetně přilehlé autodílny se dvěma osobními auty uvnitř.

13.6.-požár trafostanice u fotovoltaické elektrárny v obci Kosořín, škoda přesáhla 4 miliony korun.

Dne 20.7. v deštivém podvečeru bylo zahájeno hledání staršího spoluobčana trpícího Alzheimerovou chorobou. Nejprvé v  okolí řeky Tiché Orlice u spoje, poté i do přilehlého lesa v okolí sutiny. Vzhledem k pokročilé hodině bylo povoláno deset jednotek hasičů z okolí a několik psovodů z našeho okresu. Na místě bylo vytvořeno týlové zabezpečení pro několik desítek zasahujících hasičů. Po několika hodinovém hledání byl starší muž nalezen podchlazený a byl předán do péče zdravotníků.

     29.října měla naše jednotka napilno. Českou republiku zasáhl cyklon Herwart a naše město nezůstalo bez následků tohoto silného větru. Celkem 8 výjezdů a některé neevidované případy popadaných stromů, padajících tašek apod., nejzajímavější zásah bylo šetrné odstranění plechové střechy rodinného domku na Parapleti, která byla ze dvou třetin odtržena a hrozilo utržení s nedozírnými následky.

   Jednotka také zasahovala v tomto roce u 20 dopravních nehod jak v Chocni tak v okolí na vyžádání krajského operačního střediska.

 

2018     1.1.  – požár – doutnající pyrotechnika na Tyršově náměstí 

13.1.- požár odpadu v kontejneru, firma Composite a.s. Vysokomýtská ulice

24.1.– požár sazí v komíně rod.domku, Husova ulice

25.1.– požár-nedovolené pálení nábytku u bytového domu, Husova ulice

11.4.– požár odpadu na okraji les.porostu, Větrná ulice

20.4.– požár vysokozdvižného vozíku, firma Filogrroup, Masarykova třída

15.6.– požár elektrozásuvky v bytě obytného domu, Masarykova třída

18.8.– požár lesního porostu u Partyzána, nad Dobříkovem

23.8.– požár trávy a odpadu za firmou Ferar, ulice Na Bílé

14.11.- požár elektro rozvaděče ve výrobní hale, firma De Heus a.s. Běstovice

18.11 – požár stroje na bavlnu, firma Filogroup, Masarykova třída

20.12 – požár garáže u rodinného domku, Újezdská ulice

Došlo k několika výjezdům k větším požárům mimo Choceň :

23.4.– požár hospodářského stavení v obci Vraclav-zásah 8 jednotek

26.5.– požár na skládce odpadů Ekola u obce České Libchavy – účast 14 jednotek

                   6.7. -  požár kuchyně v rod.domku ve Skořenicích –účast 4 jednotek

15.9.– požár hospodářského stavení v Českých Heřmanicích – účast 6 jednotek

 

Mezi složitější dopravní nehody lze zařadit nehodu kamionu dne 20.dubna, převážející lodní kontejner nedaleko obce Němčí, který úplně zablokoval silnici. Odstranění trvalo přes 6 hodin. Dalším zajímavým zásahem byla technická pomoc 19.října. Ve spoluprací s Policií šlo o vyhledávání předmětu, který se měl nacházet v Tiché Orlici. Došlo zde ke komunikaci policie s rakouskými kolegy, jelikož pachatelé byli zadrženi ve Vídni. Po několika denním prohledávání policejními potapěči, se až po měsíci  podařilo naší jednotce po náhodném oznámení hledaný předmět vylovit.

 

2019        31.1.    Požár bavlny ve stroji-firma Filogroup, Masarykova ulice

                23.3.    Požár garáže v rodinném domku, ulice T.N. Kautníka, popálená osoba

                  7.4.    Požár suché trávy podél Tiché Orlice směrem k Darebnicím

                21.4.    Požár starého dřeva na dvorku rodinného domu, Dolní ulice

                  2.5.    Požár stánku na občerstvení v Panské zahradě, Pardubická ulice

                30.6.    Požár listí v aleji Stromovka

                11.7.    Požár krmelce a lesního porostu v lese u Dvořiska

                25.8.    Požár kontejneru na odpad, parkoviště za Mě Ú

                  6.9.    Požár          „              „      v ulici Na Herzánce

                21.9.    Požár osobního auta v ulici Husova

               10.11.   Požár lesního porostu a hrabanky v lese nad Hlubokou

               11.12.   Požár velkoobjemového kontejneru na odpad, firma Autoneum Dvořisko

               23.12.   Požár elektroinstalace malé vodní elektrárny v katastru obce Plchůvky

               29.12.   Požár zahradní chatky v zahrad. kolonii u zimního stadionu, 1 osoba

                             usmrcena

               Došlo k řadě výjezdů k požárům a dopravním nehodám mimo Choceň:

                 11.4.    Požár střechy rodinného domu ve Svatém Jiří, dlouhotrvající zásah,

                             Likvidace za asistence 9 jednotek do pozdních nočních hodin

                 16.4.   Těžká dopravní nehoda na silnici mezi Mostkem a Brandýsem, střet

                             Motocyklistky s dodávkou, dlouhá resuscitace

                 23.4.    Požár lesa mezi obcemi Kaliště a Olešná, celé odpoledne 8 jednotek

                 10.7.    Požár lesa v místní části Velká Veranda, nepřístupný terén, 4 jednotky

                   2.9.   Úhyn ryb v Tiché Orlici v úseku 400 metrů, naše jednotka prováděla výlov

                             mrtvých ryb za asistence rybářského spolku a Tech. Služeb, které poskytly

                             potřebnou techniku pro odvoz

                 12.9.   Hromadná dopravní nehoda na křižovatce se silnicí č.35 u obce Týnisko

                            Celkem 8 zraněných,1 úmrtí, 5 jednotek hasičů, 3 posádky záchranné

                             Služby a vrtulník, Policie ČR

 

                 Celkem byla jednotka vyslána ke 157 výjezdům krajským operačním střediskem

                 Hasičského záchranného sboru Pa kraje.

 

2020             8.1.   Požár kuchyně- 2 patro- Dvořákova ulice

13.1.   Požár bavlny ve stroji, firma Filogroup

19.2.   Požár osobního vozidla v ulici v Podhomolí

8.3.     Požár klestí u silnice směr Sruby za Chocní

15.3.   Požár travnatého porostu pod elektr. vedením směr Sruby

16.5.   Požár odpadu na balkoně a dveří, rod. domek ulice E. Beneše

15.7.   Požár bytu v Ostrovní ulici, zakouřeno, večeře na sporáku

12.9.   Požár lisu ve firmě Autoneum na Dvořisku

16.12. Požár v kotelně rod. domku v Noříně

 

Došlo k mnoha výjezdům k požárům, dopravním nehodám a technickým zásahům mimo Choceň. Celkem 3 jednotky včetně naší, likvidovali dopravní nehodu kamionu za obcí Mostek směr Seč, bylo nutno přeložit 19 tun psích granulí do náhradního vozidla, 8 hodin těžké práce. Koncem června postihl město a okolí přívalový déšť, jednotka měla desítku událostí nejen ve městě ale i v Plchůvkách a na Smetaně. Prakticky celodenní zásah. V říjnu opět hrozilo zatopení rodinného domu v Pardubické ulici dešťovou vodou, nasazení 3 přenosných čerpadel po celé dopoledne bylo vyčerpávající. Na začátku topné sezony zasahovala jednotka při intoxikaci celé rodiny v Chocni. Vše dobře dopadlo, rodina skončila v nemocnici na pozorování s mírnou podporou kyslíku. V listopadu došlo ve firmě Autoneum na Dvořisku k úniku 400 litrů látky izokyanid. Tato nebezpečná těkavá a žíravá látka byla zasypána sorbentem a po ztvrdnutí odstraňována. Zásah byl prováděn ve speciálních ochranných oblecích a dýchacích přístrojích. Náročný zásah pro 3 jednotky trval celé odpoledne.

V tomto roce byla jednotka povolána ke 192 případům Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru.

 

2021        25.1    Požár zahradní chatky u rodinného domu  na Záměstí

                11.2.   Požár porostu v důsledku spadlého el. vedení za Chocní a směr Sruby\

                  6.3.   Požár odpadu v popelnici, Prokopská ulice

                  3.4.   Požár odpadu v bývalé výtopně, Pardubická ulice

                28.4.   Požár, zakouřený byt, jídlo na sporáku, dům v Revoluční ulici

                14.5.   Požár ve firmě De Heus a.s. Běstovice, zásobník na sušení granulí

                31.5.   Požár dle EPS, v kuchyňce rýže na sporáku, Retail Park Pardubická

                19.7.   Požár chatky v chatové oblasti Pod Babkou

                31.8.   Požár bytu, zakouřeno, rostliny na balkoně, dům v Podhomolí

                1.11.   Požár travního porostu u tratě ČD, Darebnice – Chloumek

                3.12.   Požár zářivky v depozitáři Orlického muzea, Záměstí

              13.12.   Požár ve firmě Fill Group, zahoření bavlny v čistícím stroji

              23.12.   Požár lesního porostu v lese nad Dobříkovem

 

 

Došlo k mnoha výjezdům k požárům, dopravním nehodám a technickým zásahům mimo Choceň. Jednotka byla povolána v tomto roce krajským operačním střediskem ke 181 výjezdům. Na příklad k požárům 20 x, dopravním nehodám 20 x, k technickým zásahům 84 x.

               

                      Ke dni 31.12.2021 připravil kronikář Kubík František

 

 

                            

     

 

 

 

 

 

,

     

 

 

 

 

 

 

 

,

     

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář